„Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy,
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie”
Odwiedziło nas: 20252 osob
plen
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A
Aktualności
Konferencja 29.04.2016
16.05.2016
Aktualność Avatar

Konferencja odbyła się dnia 29.04.2016 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu
i Turystyki w Wierzchowie
od godziny 12.00.


Udział w konferencji wzięło 30 osób. Pierwszym punktem spotkania było zwiedzanie obiektów gminnych poddanych termomodernizacji. Zwiedzono Urząd Gminy w Wierzchowie wraz z kotłownią oraz szkołę podstawową i gimnazjum w Wierzchowie. Po zakończeniu zwiedzania obiektów uczestnicy konferencji udali się do Sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie. Uczestnicy konferencji wpisali się na listę spotkania, konferencję otworzył wójt gminy Wierzchowo Jan Szewczyk. Następnie została przedstawiona prezentacja, która zapoznała odbiorców z końcowym efektem realizacji projektu. Po zakończeniu prezentacji odbyła się dyskusja dotycząca sposobu realizacji projektu oraz osiągniętych efektów, a goście otrzymali ciepły posiłek oraz mieli do dyspozycji bufet kawowy.
The conference took place on April 29, 2016 in the Municipal Hall of the Cultural Center of Sport
and Tourism in Wierzchów from 12.00.

30 people participated in the conference. The first point of the meeting was the visit of communal buildings subjected to thermal modernization. The Commune Office in Wierzchów was visited together with the boiler house and the primary school and gymnasium in Wierzchów. After the tour, participants of the conference went to the Commune Sport and Tourism Culture Hall in Wierzchów. Participants of the conference were included in the list of meetings, the conference was opened by the mayor of Wierzchowo Jan Szewczyk. A presentation was then presented, which introduced the audience with the final result of the project. At the end of the presentation there was a discussion about how the project was implemented and the results achieved, and the guests received a warm meal and had a coffee buffet.

Dofinansowanie
Linki