„Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy,
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie”
Odwiedziło nas: 19891 osob
plen
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A
Aktualności
Konferencja kończąca projekt
20.04.2016
Aktualność Avatar

Wójt Gminy Wierzchowo


 Jan Szewczykna konferencję kończącą projekt pn.: ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół
w Świerczynie’’ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PL04 ,,Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii’’ projektu dofinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014.


Konferencja odbędzie się 29 kwietnia 2016 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu
i Turystyki w Wierzchowie
przy ul. Parkowej 7 od godz. 12:00


Program spotkania:  1. 12:00 – 13:30 – Prezentacja obiektów objętych projektem. (zbiórka o godz. 12:00 pod Urzędem Gminy Wierzchowo ul. Długa 29)

  2. 13:30 – 13:50 – Otwarcie konferencji.

  3. 13:50 – 14:10 – Prezentacja założeń projektu.

  4. 14:10 – 14:30 – Omówienie wskaźników projektu.

  5. 14:30 – Obiad.


Przewidywany czas zakończenia konferencji godz. 15.00


Commune administrator Wierzchowo

 
Jan Szewczyk

for the conference finishing the project: "Improvement of energy efficiency of buildings of the Commune Office, Primary School and Junior High School in Wierzchowo and School Complex in Świerczyna ", implemented under the Operational Program PL04" Energy Saving and Promotion of Renewable Sources of Energy "project co-financed under the European Economic Area Financial Mechanism 2009-2014.

The conference will take place on April 29, 2016 in the Municipal Hall of the Cultural Center of Sport
and Tourism in Wierzchów at ul. Parkowa 7 from 12:00

Program of the meeting:

    
12:00 - 13:30 - Presentation of objects covered by the project. (collection at 12:00 under the Commune of Wierzchowo Commune, 29 Długa Street)
    
13:30 - 13:50 - Opening of the conference.
    
13:50 - 14:10 - Presentation of the project assumptions.
    
14:10 - 14:30 - Overview of project indicators.
    
2:30 pm - Dinner.

Estimated time of the conference. 15.00


Dofinansowanie
Linki