„Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy,
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie”
Odwiedziło nas: 19873 osob
plen
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A
Aktualności
Konferencja opisująca postęp prac
18.11.2015

Sprawozdanie z konferencji dotyczącej postępu w realizacji projektu pn.: ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie’’ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PL04 ,,Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii’’ projektu dofinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014.


               

Konferencja odbyła się dnia 9.10.20015 r. w Urzędzie Gminy Wierzchowo od godziny 11.00. Udział w konferencji wzięło 18 osób. Pierwszym punktem spotkania było zwiedzanie obiektów gminnych poddanych termomodernizacji. Zwiedzono Urząd Gminy w Wierzchowie wraz z kotłownią oraz szkołę podstawową i gimnazjum w Wierzchowie.

                Po zakończeniu zwiedzania obiektów uczestnicy konferencji wrócili do Urzędu Gminy, gdzie czekał na nich poczęstunek i bufet kawowy. Uczestnicy konferencji wpisali się na listę spotkania, a następnie konferencję otworzył wójt gminy Wierzchowo Jan Szewczyk. Następnie została przedstawiona prezentacja, która zapoznała odbiorców z postępem w realizacji projektu, przedstawiono najważniejsze wydarzenia od początku realizacji projektu oraz zaprezentowano, na jakim poziomie znajduje się realizacja wskaźników. W trakcie prezentacji padało wiele pytań od uczestników konferencji, które były na bieżąco analizowane i udzielano na nie odpowiedzi, czasami dochodziło do dyskusji między uczestnikami. Po zakończeniu prezentacji odbyła się dyskusja dotycząca sposobu realizacji projektu oraz osiągniętych do tej pory efektów. Po zakończeniu dyskusji uczestnicy udali się do „Lasku Arkońskiego” na dalszą prezentację i posiłek.

Dofinansowanie
Linki