„Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy,
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie”
Odwiedziło nas: 19892 osob
plen
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A
Aktualności
Konferencja otwierająca projekt
16.04.2015

W dniu 15.04.2015 r. odbyła się konferencja otwierająca projekt pn.: „Poprawa Efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie”. Konferencja została zorganizowana, jako część promocyjna w/w projektu. Konferencję otworzył Wójt Gminy Wierzchowo Jan Szewczyk, który przywitał przybyłych gości oraz przedstawił pokrótce historię projektu: Gmina Wierzchowo w sierpniu 2013r. złożyła wniosek aplikacyjny do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sierpniu 2014 r. podpisała umowę  o dofinansowanie. 

Wsparcie zostało udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Po przeprowadzeniu przetargu w grudniu 2014 r. podpisano umowę na roboty budowlane i przystąpiono do realizacji inwestycji. Pierwszym budynkiem, jaki zostaje poddany termomodernizacji jest budynek Urzędu Gminy następnie będą termomodernizowane budynki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie. Ostatnim budynkiem, który zostanie poddany termomodernizacji będzie budynek Zespołu Szkół w Świerczynie. Planowane zakończenie inwestycji to marzec 2016 r. Wójt oddał głos prowadzącemu konferencję Panu Łukaszowi Myśliwcowi z Grupy Doradczo-Szkoleniowej ze Szczecina, który zaprezentował projekt jego cele, wskaźniki, osiągnięcia. Poruszono następujące tematy: Energię lepiej oszczędzać czy produkować?. Podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat konieczności oszczędzania energii, metodyka rozliczenia kosztów ekologicznych i ekonomicznych budynków, których nie objęła termomodernizacja. Kolejnym etapem konferencji była dyskusja na temat realizacji inwestycji pn.: „Poprawa Efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie”. Po dyskusji konferencja się zakończyła.

Galeria z wydarzenia:

Dofinansowanie
Linki